នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc បំបេញការងារនៅមហាវិទ្យាល័យDa Nang

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc បំបេញការងារនៅមហាវិទ្យាល័យDa Nang - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc បំបេញការងារនៅមហាវិទ្យាល័យDa Nang

(VOV)_នា​ថ្ងៃទី២៤ កុម្ភះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc
និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vu Duc Dam រួមជាមួយដំណាង​របស់​ក្រសួងនិងស្ថាប័ន
ទាក់ទិននានា បានអញ្ជើញទៅបំពេញការងារនៅអង្គភាពជា​សមាជិកមួយចំនួន និង
មហាវិទ្យាល័យ Da Nang ។ នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយ​ថ្នាក់​ដឹកនាំសាលា នាយករដ្ឋ
មន្ត្រីបានវាយតំលៃខ្ពស់សមិទ្ធិផលរបស់មហា​វិទ្យាល័យ Da Nang ក្នុងរយៈពេលកន្លង
ទៅ ហើយសម្ដែងគោល​បំណងថា៖​សាលាបន្តលើកកំពស់គុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលថែម
ទៀត ក្លាយទៅជាមណ្ឌល​ផ្គត់ផ្គងប្រភពធនធានមនុស្សវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា
ក្នុងតំបន់និងទូទាំង​ប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ