នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមផ្ញើរសារទូរលេខអំណរជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្រ្តីទីម័រខាងកើត

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសដែលលោក Taur Matan Ruak ទទួលតំណែងជានាយក រដ្ឋមន្រ្តីទីម័រខាងកើត នាថ្ងៃទី១ កក្កដា នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានផ្ញើរសារទូរលេខអំណរជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Taur Matan Ruak៕
ក្នុងឱកាសដែលលោក Taur Matan Ruak ទទួលតំណែងជានាយក រដ្ឋមន្រ្តីទីម័រខាងកើត នាថ្ងៃទី១ កក្កដា នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានផ្ញើរសារទូរលេខអំណរជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Taur Matan Ruak៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ