បុគ្គលិកជួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដោះលេងនៅស៊ូដង់

       (VOV)_កងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅស៊ូដង់បានដោះលេងបណ្ដាបុគ្គលិកជួយ
សង្គ្រោះ ជនប៊ុលហ្គារី​ចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហ​ប្រជា​ជាតិ​ 
ដែលបានបណ្ដាជនប្រដាប់អាវុធចាប់ឃុំខ្លួន នៅក្នុងតំបន់ជំលោះ Kordofan ខាង
ត្បូង។ ក្រសួងការបរទេសប៊ុលហ្គារី បានទទួលស្គាល់ព័ត៍មានពោលខាងលើ។
 បណ្ដាបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនេះសុទ្ធតែមានសុខភាពល្អ និងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែង​
សុវត្ថិភាព១។ រដ្ឋាភិបាលប៊ុលហ្គារីមិនត្រូវអោយលោះ​អ្វីទេ​ ដូច្នេះមិនចាត់ទុកនេះ
គឺជាការចាប់ជំរិតទារប្រាក់ឡើយ៕

បុគ្គលិកជួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដោះលេងនៅស៊ូដង់ - ảnh 1
 កងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅស៊ូដង់

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ