បញ្ជូនពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឆ្នាំ ២០២១៖ លើកកំពស់គុណភាពរបស់ពលករ

(VOVWORLD) - ក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមបានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារការងារក្រៅប្រទេស ដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អ សុវត្ថិភាព ហើយមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ពលករ។
បញ្ជូនពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឆ្នាំ ២០២១៖  លើកកំពស់គុណភាពរបស់ពលករ - ảnh 1សកម្មភាពបញ្ជូនពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស (រូបថត៖ VOV)

នៅឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការ និងសង្គមកិច្ចបានកំណត់ទិសដៅបញ្ជូនពលករវៀតណាមចំនួន ៩ ម៉ឺន នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ពោលគឺថយចុះចំនួន ៤ ម៉ឺននាក់បើប្រៀបធៀបនឹងគោល ដៅឆ្នាំ ២០២០  ព្រមទាំងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទីផ្សារដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងស្ថិរភាព។ ដើម្បីស្តារសេវាកម្មបញ្ជូនពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាបណ្តើរ ៗ អោយសមស្របនឹងស្ថានភាពនាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមបានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារការងារក្រៅប្រទេស ដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អ សុវត្ថិភាព ហើយមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ពលករ។  ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រសួងក៏មានគោល ការណ៍លើកកម្ពស់គុនភាពរបស់ពលករទាំងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងភាសាបរទេសផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ