បញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមពីចក្រក្រភពអង់គ្លេសឲ្យ​វិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញ

(VOVWORLD) - អ្នកដំណើរទាំងនេះរួមមាន កុមារ មនុស្សវ័យចំណាស់ អ្នកជំងឺ និស្សិត និងករណីលំបាកពិសេសមួយចំមួនទៀត។
បញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមពីចក្រក្រភពអង់គ្លេសឲ្យ​វិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញ - ảnh 1បញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមពីចក្រក្រភពអង់គ្លេសឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញ

ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថា ប័នមានសមត្ថកិច្ចវៀតណាម ស្ថាន ទូតវៀត ណាមប្រចាំនៅចក្រក្រភព អង់គ្លេស និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ណ៍ជាតិវៀតណាម បានសហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអង់គ្លេសរៀបចំជើងហោះហើរ បញ្ជូនពលរដ្ឋ វៀតណាមជាង ៣០០ នាក់ឲ្យវិលត្រ ឡប់មកប្រទេសវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ អ្នកដំណើរទាំងនេះរួមមាន កុមារ មនុស្សវ័យចំណាស់ អ្នកជំងឺ និស្សិត និងករណីលំបាកពិសេសមួយចំមួនទៀត៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ