បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្រុងនៅកម្ពុជានៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតា

បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្រុងនៅកម្ពុជានៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតា - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេច តេជោ ហ៊ុន (Image: Vietnam+)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន
បានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្រុងនៅប្រទេសនេះនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតា ដោយមិនអើពើដល់ការធ្វើពហិការមិនចូលរួមរដ្ឋសភារបស់ភាគីប្រឆាំង។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី
សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ រដ្ឋាភិបាលនឹងខំ​ប្រឹងប្រែងរក្សាស្ថិរភាព
នយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសំដៅធានា ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេស
ជាតិ។ ស្តីអំពីយថាទស្សសេដ្ឋកិច្ច នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានឲ្យដឹងថា៖ ខឿន
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍នឹងទទួលបានកំណើន ៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ