បទពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលជាមេរៀនដ៏ថ្លៃថ្នូសំរាប់វៀតណាម

បទពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលជាមេរៀនដ៏ថ្លៃថ្នូសំរាប់វៀតណាម - ảnh 1
បទពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលជាមេរៀនដ៏ថ្លៃថ្នូសំរាប់វៀតណាម (TTXVN)

(VOV)_ បទពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលជា​មេរៀនដ៏ថ្លៃ
ថ្នូ សំរាប់វៀតណាម។ នេះគឺជាការវាយតំលៃរបស់លោក Pham Van Linh អនុប្រ
ធាន គណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម ​និងជា​អនុប្រធាន​អចិន្ត្រៃយ៍ក្រុម
ប្រឹក្សារវិទ្យា សាស្ត្រ នៃបណ្ដាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈឹម ​នៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច  ការងារ នៅអ៊ីស្រាអែល ដើម្បីស្រាវជ្រាវ ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ អំពីសកម្មភាព
ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។ ក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃ​បំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែល  (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ កញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២តុលា) ក្រុមការងារនៃក្រុមប្រឹក្សារវិទ្យាសាស្ត្រ
 ដឹកនាំដោយលោក Pham Van Linh បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួងវិទ្យា
សាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងចក្រវាល​ អ៊ីស្រាអែល វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ 
បំរើកសិកម្ម Colcani មហាវិទ្យាល័យ Tel Aviv …លៗ។ ក្នុងបណ្ដាជំនួបធ្វើការ
 ភាគីអ៊ីស្រាអែល​សុទ្ធតែសម្ដែងនូវគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេចចែករំលែកបទពិសោធន៍ ក្នុងបណ្ដាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ
 បច្ចេកវិទ្យា។ លោក Pham Van Linh បានអោយដឹងថា៖ វៀតណាមមានគោល​
បំណងស្វែងយល់ រូបសណ្ឋាន របៀបគ្រប់គ្រង របស់អ៊ីស្រាអែល ដើម្បីជំរុញ
ការស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេស ពិសេសគឺដើម្បីលើកកំពស់តំលៃ នៃផលិតផលកសិកម្ម …លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ