ប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើអាជីវកម្មប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រដល់ឆ្នាំ២០២០

ប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើអាជីវកម្មប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រដល់ឆ្នាំ២០២០ - ảnh 1
ប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើអាជីវកម្មប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រដល់ឆ្នាំ២០២០ (vietnamplus.vn)

        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី២មេសានៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងធនធាននិង​បរិស្ថានវៀតណាមបានរៀបចំពិធីប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើអាជីវកម្មប្រើប្រាស់ដ៏​ចីរភាពនូវធនធាននិងការពារបរិស្ថានសមុទ្រដល់ឆ្នាំ២០២០ទស្សនវិស័យដល់
ឆ្នាំ​២០៣០។

        តាមគោលដៅទូទៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រដល់ឆ្នាំ២០២០វៀតណាមជំរុញការធ្វើ​
អាជីវកម្ម ប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានធម្មជាតិសមុទ្រតាមទិសដៅចីរភាព រក្សា
គុណភាព​បរិស្ថានទឹកសមុទ្រជាដើម។​ បណ្ឌិត Nguyen Van Tai ប្រធានវិទ្យាស្ថាន​
យុទ្ធសាស្ត្រ​គោលនយោបាយធនធាននិងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថា៖

        “ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបាននូវសក្ដានុភាពនិងឧត្តមភាពពីសមុទ្រ ទន្ទឹមនឹងនោះ
​ការពារ​បានបរិស្ថានសមុទ្រ ដើមដំបូងយើងត្រូវយល់អំពីសមុទ្រធនធាន​សមុទ្រ។​ ទី២វាយតំលៃសក្ដានុភាពតួនាទីរបស់សមុទ្រ ព្យាករណ៍ឧតុនិយម។ ពី​នោះយើង
មានវិធានការធ្វើអាជីវកម្មធនធានសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាពសមស្របប្រសិទ្ធ
ភាព។ យើងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ត្រូវធ្វើឲ្យសម្បូររុងរឿងពីសមុទ្រនិងក្លាយ
ទៅជាប្រទេសខ្លាំង​ដោយ​សមុទ្រ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ