ប្រជុំកោះទាំង២ Hoang Sa និង Truong Sa គឺរបស់វៀតណាម

ប្រជុំកោះទាំង២ Hoang Sa និង Truong Sa គឺរបស់វៀតណាម - ảnh 1

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ឧសភា នៅទីក្រុង Nha Trang ភាគកណ្ដាលវៀតណាម សាលាសភាបណ្ឌិតកងទ័ពជើងទឹកចំណុះផ្នែកទ័ពជើងទឹក កងទ័ពប្រជាជនវៀត
ណាម បាន រៀបចំពិធីទទួលក្រមផែនទី ឯកសារដោយប្រធានបទ “Hoang Sa និង
 Truong Sa របស់វៀតណាម-រាល់ភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ” ដែលបាន
ប្រគល់ជូនដោយ ក្រសួងសារព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម។នេះគឺជាផ្នែក១
ក្នុងចំណោមឯកសារ ដែលបានប្រមូលផ្ដុំពីបណ្ដាអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុង
និងក្រៅប្រទេស​ ដែលមាន តំលៃប្រវត្តិសាស្រ្តនិងយុត្តិធម៌ដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការអះអាង
និងបញ្ជាក់ថា វៀតណាមបាន កំណត់អធិបតេយ្យភាពអំពីប្រជុំកោះទាំង២ Hoang
Sa និង Truong Sa តាំងពី មុនមក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ