ប្រទេសជាច្រើនរំលឹកខួបទិវាជ័យជំនះលើពួកហ្វាសិស្តអាល្លឺម៉ង

Vovworld-ថ្ងៃទី៦ឧសភាសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី៦៨នៃទិវាជ័យជំនះលើ
ពួកហ្វាសិស្តអាល្លឺម៉ង(ថ្ងៃទី៩ឧសភា)បានបន្តប្រព្រឹត្តទៅនៅរស្ស៊ី​ និង​ប្រទេស
ជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ការដង្ហែរក្បួនរបស់យុវជនបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានី​
មូស្គូនិងទីក្រុងជាច្រើននៅរុស្ស៊ី។នាថ្ងៃដ៍ដែល  នាយករដ្ឋមន្រ្តីរស្ស៊ីលោក
Dmitry Medvedev បានទៅសាកសួរសុខទុក្ខបណ្តាអតីតាយុទ្ឋជនដែលបាន
ចូលរួមការប្រយុទ្ឋការពារមាតុប្រទេសដ៍មហិមាមុននេះ។ក្នុងពេលនោះអ៊ីស្រា
អែល​  ហូឡង់និងអូទ្រឹស្តក៍បានរៀបចំសកម្មភាព រំលឹកខួបទិវាជ័យជំនះលើ
ពួកហ្វាសិស្តអាល្លឺម៉ងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ