ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកជ្រើសតាំងជាផ្លូវការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌សន្តិសុខនិងចារកម្ម

ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកជ្រើសតាំងជាផ្លូវការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌សន្តិសុខនិងចារកម្ម - ảnh 1
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកជ្រើសតាំងជាផ្លូវការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌សន្តិសុខនិងចារកម្ម (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិក
លោក Donald Trump បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការស្តីពីការជ្រើសតែង
ថ្នាក់ដឹកន ជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៣ រូបក្នុងជួរកម្មាភិបាលនីតិប្រតិបត្តិនិងសន្តិសុខ
ជាតិរបស់ខ្លួន។ លោក Donald Trump បានទទួលស្គាល់លើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន
ថា៖ លោកបាន ជ្រើសរើសព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋ Alabama លោក Jefff Sessions ធ្វើ
ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង យុត្តិធម៌ សមាជិកសភាជាន់ទាបរដ្ឋ Kansas លោក Mike
Pompeo ធ្វើជានាយក ទីភ្នាក់ងារចារកម្មកណ្ដាលអាមេរិក (CIA) និងអតីត
ឧត្តមសេនីយ៍ លោក Michael Flynn ធ្វើជាទីព្រឹក្សារសន្តិសុខជាតិ។ វាយតំលៃ
អំពីបណ្ដាបេក្ខជនដែលត្រូវបាន ជ្រើសតាំង លោក Donald Trump បានឲ្យ
ដឹងថា៖ ព្រឹទ្ធសមាជិក Jefff Sessions គឺជាមុខសញ្ញាដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រាជ្ញ
គោរពខាងចំណះដឹងអំពីច្បាប់ ក្នុងពេល នោះ សមាជិកសភាជាន់ទាប លោក
Mike Pompeo គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើមលើ វិស័យចារកម្ម។ មហាសេដ្ឋី Donald
Trump ក៏បានសម្តែងការពេញចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងពេលតែងតាំងអតីតឧបត្ត
សេនីយ៍ លោក Michael Flynn ធ្វើជាទីព្រឹក្សា សន្តិសុខជាតិដែលជាអ្នកនឹង
ប្រគាកស្មាជាមួយលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង អង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យ
ប្រកាស (IS) និងធានាសុវត្ថិភាពសំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋ អាមេរិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ