ប្រធានរដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតសមាគមអ្នកច្បាប់វៀតណាម

ប្រធានរដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតសមាគមអ្នកច្បាប់វៀតណាម - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Truong Tan Sang

(VOV)_ថ្លែងមតិនៅមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេស សមាគមអ្នក​ច្បាប់វៀតណាម  លើកទី៧ អាណត្តិ ២០១៤-២០១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ​កញ្ញាប្រធានរដ្ឋវៀតណាម 
លោក Truong Tan Sang បានចាត់ទុកថា៖​ ប្រទេសជាតិកំពុងប្រឈមមុខនឹងឱកាស អភិវឌ្ឍន៍ថ្មីផង និងជួប​ប្រទះការលំបាកសាកល្បងជាច្រើនផង ដែលក្នុងនោះមាន
ហានិភ័យ​ជាច្រើន បំផ្លាញដំណើការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ក្នុងកាលះទេសះនេះ  ប្រធានរដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់ដល់ភារកិច្ចកសាងនីតិរដ្ឋ របស់ប្រជាជន ​ដោយប្រជាជន  និងដើម្បីប្រជាជន ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ លោក Truong
Tan Sang បានអះអាងថា៖

          “ សមាគមអ្នកច្បាប់វៀតណាម ត្រូវម្ចាស់ការ ច្នៃប្រឌិតថ្មី និងពហុ​បែបភាវូប
នីយ កម្មរាល់សកម្មភាព។ បន្តបើកទូលាយ និងលើកកំពស់​គុណភាពជួរមេធាវី  លើកកំពស់ឬទ្ធានុភាពនយោបាយ សិលធម៌មុខរបរ …លៗ។ សមាគមត្រូវបង្កើន
ការ ចូលរួមឃ្លាំមើល ដើរតួនាទីស្នូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំច្បាប់ ជំរុញខ្លាំងការ ជួយឧបត្ថម្ភខាងគតិយុត្តិសំរាប់​អ្នកក្រីក្រ មុខសញ្ញា​គោលនយោបាយ  ចូលរួមកិច្ច ការពារសិទ្ធិមនុស្ស ​និងផលប្រយោជន៍សមស្របរបស់រដ្ឋ និងប្រជាពលរដ្ឋ៕ ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ