ប្រារព្ធវេទិកាអន្តរជាតិអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការខាងត្បូង-ខាងត្បូង

ប្រារព្ធវេទិកាអន្តរជាតិអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការខាងត្បូង-ខាងត្បូង - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃវេទិកា Crans Montana ឆ្នាំ២០១៧ (រូបថត៖Vietnam+)

(VOVworld) - ក្រោមប្រធានបទ “ឆ្ពោះទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថ្មីក្នុងសតវត្សទី២១”
វេទិកា ជាប្រចាំ Crans Montana ស្ដីអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការខាងត្បូង-
ខាងត្បូង បានប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី១៧ មិនា នៅទីក្រុង Dakhla ប្រទេសម៉ារ៉ុក។
វេទិកាលើកនេះផ្ដោតការពិភាគ្សាទៅលើទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុង
ដំណាក់កាលថ្មីរាល់សក្ដានុភាពសហប្រតិបត្តិការខាងត្បូង-ខាងត្បូងក៏ដូចជាតួនាទី
របស់ម៉ារ៉ុកក្នុងការកសាងយន្តការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នៅទ្វីបនេះដោយឈរ
លើគោលការណ៍ស្ថិរភាព ភាពសុខដុមនិងសាមគ្គីភាព។វេទិកា Crans Montana
២០១៧ នឹងបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី២១ មិនា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ