ផ្តល់មតិលើពង្រាងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអចិន្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

ផ្តល់មតិលើពង្រាងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអចិន្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំ


(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី៤មិនានៅទីក្រុងហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការអចិន្រៃ្តយ៍រដ្ឋ សភាបានរៀបចំសន្និសីទយកមតិ​ពីក្រុមសមាជិកសភា ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្
ត ក្រុងភាគខាងត្បូង ទៅលើរបាយការណ៍បូកសរុបការងាររបស់រដ្ឋសភានិងគណៈ កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣។ រួមជាមួយការអនុម័តនូវរដ្ឋធម្ម នុញ្ញថ្មី រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣ បានផ្សព្វផ្សាយចំនួនឯកសារគតិយុត្តិច្រើនបំផុតគិតតាំង
ពីមុនមក។ ការងារអនុវត្តតួនាទី សម្រេចរាល់បញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិ
សកម្មភាពឃ្លាំមើលកំពូល សកម្ម​ ភាពកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាក៏ទទួលបាន
លទ្ធផលវិជ្ជមានគូរឲ្យកត់សម្គាល់ ដែរ។ លោក Bui Manh Hung អនុប្រធានក្រុម
សមាជិកសភាមណ្ឌល Binh Phuoc បានពិនិត្យថា៖

“រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣មានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាច្រើន ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺលក្ខណៈ
ប្រជាធិបតេយ្យ តម្លាភាពនិងការបើកចំហក្នុងសកម្មភាពរដ្ឋសភា។ ពីនោះ បង្កើន នូវសុពលភាពនិងប្រសីទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា ធ្វើឲ្យសមាជិកសភា បង្ហាញត្រឹមត្រូវនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន”៕

        នៅសន្និសីទនេះ មតិជាច្រើនបានសម្តែងនូវការស្រុះចិត្តគំនិតជាមួយនឹង ពង្រាងរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ