ផ្សាភ្ជាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចលំបាក


ផ្សាភ្ជាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចលំបាក - ảnh 1
ផ្សាភ្ជាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចលំបាក (VNP)


        Vovworld-នាថ្ងៃទី១០តុលាមហាសន្និបាតលើកទី៧សមាគមអង្គភាពអាជីវកម្ម
​វៀតណាម​នៅ​សហព័ន្ធរុស្ស៊ីអាណត្តិ២០១៥-២០១៨ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងម៉ូស្គូ​
សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី។ ប្រធានសមាគមវិជ្ជាជីវៈរបស់ជនវៀតណាមនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក
Tran Dang Chung បានឲ្យដឹងថា ក្នុងអាណត្តិកន្លងទៅសមាគមបានជួយឧបត្ថម្ភ​ប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធិភាពនូវការពន្លឿនអាជីវកម្មវិនិយោគផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាននិងចែក​រំលែកបទ
ពិសោធន៍ជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសអំពីទីផ្សារសហព័ន្ធរុស្ស៊ី​រួមចំណែក
ជាក់ស្ដែងជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិង​សហព័ន្ធរុស្ស៊ី។
ក្នុងអាណត្តិខាងមុខ សមាគមឆ្ពោះទៅបំរើផលប្រយោជន៍​របស់​សមាជិកសិក្សាស្រាវ
ជ្រាវលើកឡើងដំណោះស្រាយជួយឧបត្ថម្ភសហគមន៍អង្គភាព​អាជីវកម្មវៀតណាម
នៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ