ពង្រាងច្បាប់ជំនឿសាសនាជាជំហានដ៏ធំធេងអំពីគតិយុត្តិក្នុងការគោរពនិងធានាសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿរបស់ពលរដ្ឋ

ពង្រាងច្បាប់ជំនឿសាសនាជាជំហានដ៏ធំធេងអំពីគតិយុត្តិក្នុងការគោរពនិងធានាសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿរបស់ពលរដ្ឋ - ảnh 1
ជំនឿធ្វើសក្ការបូជាបណ្ដាស្ដេច Hung (VOV)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី៦កុម្ភៈនៅសិក្ខាសាលាកសាងពង្រាងច្បាប់ជំនឿ​សាសនា
​ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំនៅទីក្រុងហូជីមិញ ដំណាងអង្គការ​សាសនា​បាន
វាយតំលៃខ្ពស់និងស្វាគមការតាក់តែងគំរោងច្បាប់នេះ។ បណ្ដា​ដំណាងបានចាត់
ទុកនេះជាជំហានដ៏ធំធេងអំពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិគោល​នយោបាយរបស់រដ្ឋវៀត
ណាមក្នុងការគោរពនិងធានាសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនារបស់ពលរដ្ឋ។ នៅ
សិក្ខាសាលាដំណាងជាច្រើនចាត់ទុកថាពង្រាង​ច្បាប់​ជំនឿសាសនាបានអះអាង
មនុស្សជាគោលដៅនិងចំណុចស្នូលនៃរាល់​សកម្មភាព បង្ហាញការគោរពសិទ្ធិ
មនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាឆ្ពោះ​ទៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមនុស្សសាស្ត្រ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ