ពានរង្វាន់ Nobel ខាងសេដ្ឋកិច្ច ២0១៤ ត្រូវបានប្រគល់ជូនសាស្ត្រាចារ្យបារាំង

ពានរង្វាន់ Nobel ខាងសេដ្ឋកិច្ច ២0១៤ ត្រូវបានប្រគល់ជូនសាស្ត្រាចារ្យបារាំង - ảnh 1
សាស្ត្រាចារ្យ Jean Tirole

          (VOV)_​ពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ច ​២០១៤​ ហើយពានរង្វាន់នេះត្រូវបាន ប្រគល់ជូនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ច​បារាំង ​លោក Jean Tirole នៅមហាវិទ្យាល័យ
 Toulouse 1 Capitole ដោយ​ការស្រាវជ្រាវអំពីអនុភាពងនិងក្រិតក្រមទីផ្សារ។ បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសុយអ៊ែតបានវាយតំលៃលោក Jean Tirole ជាអ្នក សេដ្ឋកិច្ច១ក្នុងចំណោម​អ្នក​សេដ្ឋ​កិច្ចមានការជះឥទ្ធិពលធំបំផុតក្នុងគ្រប់
សម័យកាល។ សាស្ត្រាចារ្យ​ Jean Tirole  កើតឆ្នាំ ១៩៥៣ ជាពលរដ្ឋទី២  របស់បារាំងដែលទទួលបានពាន​រង្វាន់នេះក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ ម្ចាស់ពានរង្វាន់
 Nobel សេដ្ឋកិច្ចនឹងទទួលបាន​បន្ថែមប្រាក់ចំនួន១,១លានដុល្លារអាមេរិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ