ព្រឹកថ្ងៃទី២០ មីនា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ថ្មីឡើយ

(VOVWORLD) - វៀតណាមមានឆ្លងកាត់រយៈ ពេល៣២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាហើយដែលមិនរកឃើញករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ក្នុងសហគមន៍ ឡើយ។ 
គិតពីវេលេម៉ោង១៨ថ្ងៃទី១៩ មីនា ដល់វេលាម៉ោង៦ថ្ងៃទី២០ មីនា វៀតណាមមិន កត់ត្រាករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ថ្មី ណាមួយឡើយ។ នាបច្ចុប្បន្ន វៀតណាមមានអ្នកជម្ងឺ កូវីដ ១៩ សរុប ២៥៧១នាក់ ក្នុងនោះ អ្នកជម្ងឺត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ មាន ចំនួន ២១៩៨ នាក់ ខណៈដែលករណីស្លាប់ ៣៥ នាក់។ វៀតណាមមានឆ្លងកាត់រយៈ ពេល៣២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាហើយដែលមិនរកឃើញករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ក្នុងសហគមន៍ ឡើយ។ គិតត្រឹមវេលាម៉ោង១៦ ថ្ងសទី១៩ មីនា ប្រជាជនជិត៣១ពាន់នាក់ដែលជា កម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិកពេទ្យពាក់ព័ន្ធដល់ការងារបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺរាតត្បាត ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ កូវីដ ១៩៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ