មេធាវីវៀតណាមរួមចំណែកសំខាន់ទៅក្នុងដំណើរការសមាហរណកម្មប្រទេសជាតិ

មេធាវីវៀតណាមរួមចំណែកសំខាន់ទៅក្នុងដំណើរការសមាហរណកម្មប្រទេសជាតិ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung (VOV)        Vovworld-ថ្លែងមតិនៅពិធីរំលឹកខួបលើកទី៦៨ឆ្នាំទិវាប្រពៃណីមេធាវីវៀត
​ណាម នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung បានអះអាងថា ក្នុង​ដំណើរការប្រទេសជាតិជំរុញខ្លាំងឧស្សាហូបនីយកម្មទំនើបភាវូបនីយកម្ម
សមាហរណ​កម្ម​អន្តរជាតិនិងកំណែទម្រង់យុត្តិធម៍កសាងនីតិរដ្ឋសង្គមនិយម
ទាមទាមជ្ឈដ្ឋាន​មេធាវីត្រូវពង្រីកប្រពៃណីឆ័ន្ទះនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
ដើម្បីបន្តរួមចំណែកជាច្រើនថែមទៀត បន្តអះអាងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការ
អភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់​ប្រទេស​ជាតិ។

        “បេសកកម្មរបស់មេធាវីគឺតាមរយៈសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន រួមចំណែក​
សំខាន់​ដើម្បីលើកកំពស់ចរិតលក្ខណៈនីតិបញ្ញាត្តិក្នុងសកម្មភាពរបស់បណ្ដា
​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ។ ដើម្បីអនុវត្តល្អប្រការនេះ មេធាវីម្នាក់ៗត្រូវយល់ដឹងយ៉ាងជ្រាល
ជ្រៅ​ជាងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការងារជាក់ស្ដែងនីមួយៗដើម្បីចូលរួមនិងអនុវត្ត
ប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាពការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ