មីយ៉ាន់ម៉ារជំរុញដំណើការសាងសង់តំបន់ Kokang ឡើងវិញ


មីយ៉ាន់ម៉ារជំរុញដំណើការសាងសង់តំបន់ Kokang ឡើងវិញ - ảnh 1
មីយ៉ាន់ម៉ារជំរុញដំណើការសាងសង់តំបន់ Kokang ឡើងវិញ (Image: baotintuc.vn)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២ មិនា មជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ារបានឲ្យដឹងថា៖ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជួយឧបត្ថម្ភការកសាង
តំបន់ Kokang ឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំលោះនៅ រដ្ឋ Shan ភាគឦសានមីយ៉ាន់ម៉ា។ គណៈកម្មាធិការនេះដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ារ
លោក U Hla Tun ដែលមាន ភារចកិច្ចប្រើប្រាស់មូលនិធិពិសេសរបស់ប្រធានា
ធិបតីដើម្បីសាង សង់ឡើងវិញតំបន់នេះ រួមមានទីក្រុង  Laukkai នៅ Kokang
ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ