មូលនិធិធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន-ជប៉ុន៖បង្កើនស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍

មូលនិធិធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន-ជប៉ុន៖បង្កើនស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ - ảnh 1
មូលនិធិធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន-ជប៉ុន៖បង្កើនស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ មិថុនា ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម រួមសហការជាមួយ
មូលនិធិធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន-ជប៉ុន (JAIF) រៀបចំសិក្ខាសាលា ​ឧទ្ទេសនាម​អំពី
មូលនិធិធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន-ជប៉ុន លើកទី៣។ ថ្លែងមតិ​នៅ​ទីនេះ អគ្គលេខាធិ
ការអាស៊ាន លោក Le Luong Minh បានអោយដឹងថា​៖​ការបង្កើតមូលនិធិ JAIF នាឆ្នាំ
 ២០0៦ សំដៅបង្កលក្ខណះងាយស្រួល​ សំរាប់​ការផ្តើមគំនិតធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន
និងបង្កើតប្រភពកម្លាំងធំជាង។​ គិតដល់ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ ទឹកប្រាក់សំរាប់មូលនិ
ធិ  JAIF ទទួលបានជាង​៦៣០លានដុល្លារអាមេរិក ដោយមានគំរោងការណ៍ជាង១៨០
 បានអនុវត្តក្នុង​វិស័យជាច្រើនប្រកបដោយជោគជ័យ។ 

          “ បណ្ដាគំរោងការណ៍ដែលបានអនុវត្តនេះ បានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង​ ចំពោះ
ដំណើការធ្វើសមាហរណកម្ម របស់អាស៊ាន។ ពិសេសគឺក្នុងវិស័យធ្វើ​សមាហរណកម្ម 
និងកសាងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ ដូចជាៈ ទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិ ប្រឆាំង
ភេរវកម្ម កែទម្រងរចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាល អប់រំ បណ្ដុះ​បណ្ដាល និងជួបប្រាស្រ័យរវាងយុវជន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ