មហាសន្និបាតដំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី៧នៃសម្ព័ន្ឋសមាគម យុវជនវៀតណាមបានប្រារព្វឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​                            

មហាសន្និបាតដំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី៧នៃសម្ព័ន្ឋសមាគម យុវជនវៀតណាមបានប្រារព្វឡើង។ - ảnh 1

លោក Nguyen Dac Vinhលេខាទី១មជ្ឈឹមស​ម្ព័ន្ឋយុវជនកុម្មុយនិស្ត​ហូជីមិញ(រូបថត អិនធឺណែត).

Vovowrld- មហាសន្និបាតដំណា​ងទូទាំងប្រទេសលើកទី៧នៃសម្ព័ន្ឋសមាគមយុវជន
វៀតណាមបានប្រារព្វឡើងនាថ្ងៃទី២៧ធ្នូនៅទីក្រុងហាណូយហនៃប្រទេសវៀតណាម
។ចូលរួមមហាសន្និបាតលើកនេះមានដំណាងជាង៨០០នាក់។​ថ្លែងមតិនៅទីនេះ
​លោក Nguyen Dac Vinhលេខាទី១មជ្ឈឹមស​ម្ព័ន្ឋយុវជនកុម្មុយនិស្ត​ហូជីមិញបានអះ
អាងថា៖មហាសន្និបាតជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខានរបស់យុវវ័យរបស់ប្រទេស
ទាំងមូលនិងគូសសម្គាល់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃសមាគមនិងចលនាយុវ​ជនក្នុងសភាព
​ការណ៍ថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ