រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ បើកសម័យប្រជុំចុងក្រោយ

(VOVWORLD) -  តាមគម្រោង ពេលវេលាធ្វើការកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ១២ ថ្ងៃ ពោលគឺបើកនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនានិងបិទនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា (បម្រុងថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា)។

រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ បើកសម័យប្រជុំចុងក្រោយ - ảnh 1សម័យប្រជុំលើកទី ១០ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ (រូបថតៈ vtc.vn)

នៅសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី ១១ អង្គប្រជុំបានបន្តត្រៀមមុខតំណែងរដ្ឋជាច្រើន ក្នុងនោះមានការបោះ ឆ្នោតជ្រើសតាំងមុខដំណែងប្រធានរដ្ឋ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងប្រធានរដ្ឋ សភា។ តាមគម្រោង ពេលវេលាធ្វើការកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ១២ ថ្ងៃ ពោលគឺបើកនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនានិងបិទនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា (បម្រុងថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា)។

ក្នុងនោះ ពេលវេលាប្រជុំភាគច្រើនផ្តោតលើការងារត្រៀមរៀបចំកម្មាភិបាល។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ រដ្ឋសភានឹងផ្តល់មតិលើរបាយការណ៍ការងារសម្រាប់អាណត្តិទី ១៤ នៃរដ្ឋសភាផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ