រដ្ឋសភារស្ស៊ីអនុម័តលើពិធិសាចូលរួម WTO

រដ្ឋសភារស្ស៊ីអនុម័តលើពិធិសាចូលរួម WTO - ảnh 1
រដ្ឋសភារស្ស៊ីអនុម័តលើពិធិសាចូលរួមWTO
(រូបថតៈ​Internet)

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១០កក្កដា រដ្ឋសភារស្ស៊ីបានអនុម័តជាឯកច័ន្ទលើពិធីសាចូល រួមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO) ដែលបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃទី១៦ធ្នូ ឆ្នំា ២០១១នៅGenev(ស្វិស) បញ្ចប់ដំណក់កាលចរចារអស់រយៈ ពេល១៨ឆ្នាំរបស់
រុស្ស៊ី។ តាមពិធីសារនេះ ម៉ូស្កូរត្រូវបញ្ចុះពន្ធនាំចូលនិងបើកទ្វាចំហ បណ្តាផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចជាមុខព្រួញរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិនិយោគបរទេស។ ការចូល
រួម WTO នឹងជាកម្លាំងចលករ១ ជួយឲ្យរុស្ស៊ីអភិវឌ្ឍន៌ខ្លាំង ក្លារជាងក្នុងរយៈ
ពេលខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ