រដ្ឋសភាអាមេរិកជំរុញខ្លាំងការចរចារ TPP

រដ្ឋសភាអាមេរិកជំរុញខ្លាំងការចរចារ TPP - ảnh 1
រដ្ឋសភាអាមេរិកជំរុញខ្លាំងការចរចារ TPP

(VOV)_ជាជំហាន១ ដែលបានចាត់ទុកជាការជំរុញដំណើការចរចារអំពីកិច្ច
ព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វីក (TPP) នាថ្ងៃទី១០ មិថុនា ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាជាន់
ទាប​អាមេរិក បានប្រកាសថា៖នឹងអនុម័តយ៉ាងឆាប់ៗទៅលើគំរោងច្បាប់ប្រគល់
សិទ្ធិចរចារលឿនជូនចំពោះអោយប្រធានាធិបតី លោក Barack Obama។ ប្រធាន
សភាជាន់ទាប សមាជិក​គណបក្សសាធារណៈរដ្ឋ លោក John Boehner បានអោយ
ដឹងថា៖ គំរោងច្បាប់នេះ​នឹងបានបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាជាន់ទាប
 ក្នុងសប្ដាហ៍នេះ។ ​ប្រសិនបើបានអនុម័តនោះ នេះគឺជាជ័យជំនះ១ ចំពោះរដ្ឋអំ
ណាចរបស់​ប្រធានាធិបតី លោក Barack Obama ពីព្រោះ នេះគឺជាអាទិភាព១ក្នុង
ចំណោម​អាទិភាពស្នូល ក្នុងអាណត្តិទី២ របស់លោក Barack Obama៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ