រដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់សហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយរុស្ស៊ី


រដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់សហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយរុស្ស៊ី - ảnh 1
រដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់សហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយរុស្ស៊ី (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២១ ឧសភា រដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេច បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាជាមួយរុស្ស៊ី។ កាយវិការនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវការប្រះស្រាំថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងរវាង
អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី។ រដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ
ចំនួន ៥ ក្នុងនោះ មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់សិទ្ធិឆ្លងកាត់អ៊ុយក្រែនទៅ Moldova សំរាប់ កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ