រៀបចំការពិនិត្យនិងព្យាបាល់ជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះមុខសញ្ញាគោល នយោបាយនិងជនមានគុណូបការៈ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃដដែល មន្ទីរពេទ្យ Bach Mai បានរៀបចំក្រុមការងារអនុវត្តន៍កម្មវិធី ពិនិត្យជំងឺ ចែកថ្នាំសង្កូវដោយឥតគិតថ្លៃនិងជូនអំណោយសម្រាប់មុខសញ្ញា គោលនយោបាយនិងជនមានស្ថានភាពរស់នៅលំបាកនៅឃុំ Van Ly ស្រុក Ly Nhan ខេត្ត Ha Nam ផងដែរ៕

ឆ្ពោះទៅទិវាយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនពលីវៀតណាម (ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា) នា ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា សមាគមន៍ឱសថបុរាណទីក្រុងហាណូយនិងសមាគមន៍ឱសថ បុរាណទីរួមខេត្ត Quang Yen (ខេត្ត Quang Ninh) រួមជាមួយកម្លាំងសុខាភិបាល មូលដ្ឋានបានរៀបចំការពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺនិងចែកថ្នាំសង្កូវដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់មុខសញ្ញាគោលនយោបាយនិងជនមានគុណូបការៈចំនួន២០០នាក់នៅទីរួមខេត្ត Quang Yen។ លោក Luong Xuan Quyet អតីតយុទ្ធជននៅឃុំ Tien An បានចែក រំលែកថា៖

        “ខ្ញុំពិតជាមានក្ដីសប្បាយយ៉ាងក្រៃលែងដោយបានព្យាបាល់ជំងឺនិងជូន ថ្នាំសង្កូវដោយឥតគិតថ្លៃ។ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបក្ស រដ្ឋនិងផ្នែកសុខាភិបាល”។

        នាថ្ងៃដដែល មន្ទីរពេទ្យ Bach Mai បានរៀបចំក្រុមការងារអនុវត្តន៍កម្មវិធី ពិនិត្យជំងឺ ចែកថ្នាំសង្កូវដោយឥតគិតថ្លៃនិងជូនអំណោយសម្រាប់មុខសញ្ញា គោលនយោបាយនិងជនមានស្ថានភាពរស់នៅលំបាកនៅឃុំ Van Ly ស្រុក Ly Nhan ខេត្ត Ha Nam ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ