រៀបចំសប្ដាហ៍ជាតិអំពីការបង្ការប្រឆាំងនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំ

(VOVWORLD) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចជ្រើសរើសសប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើជាសប្ដាហ៍ជាតិអំពីការបង្ការ ប្រឆាំងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។
គោលដៅនៃការរៀបចំសប្ដាហ៍នេះគឺសំដៅ លើកកំពស់ការយល់ដឹង ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក៏ដូចជាប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ក្នុងកិច្ចការបង្ការប្រឆាំងនឹងគ្រោះ មហន្តរាយធម្មជាតិ ព្រមទាំងអនុវត្តន៍ភារកិច្ចកសាងសង្គមប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ចំពោះមុខគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ