លើកដំបូងដែលពាណិជ្ជសញ្ញាផលិតសម្ភារៈសំណង់ពីដីឥដ្ឋដុតរបស់វៀតណាមទទួលបានកំណត់ត្រាពិភពលោកចំនួន២

(VOVWORLD) - កំណត់ត្រាពិភពលោកទី១គឺ អង្គភាពផលិតក្បឿង Cotto អ៊ុលត្រា រលោងម៉ត់ខៃ (ultra-fine) ដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក (ទំហំ២៦០០mm x ៦០០mm) - ខ្សែសង្វាក់ផលិតក្បឿង Cotto អ៊ុលត្រារលោងម៉ត់ខៃលើសពីសមត្ថភាពតាមការ រចនាដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក ដែលត្រូវបានប្រគល់ ជូនក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន សេរ៉ាមិច Dat Viet។
លើកដំបូងដែលពាណិជ្ជសញ្ញាផលិតសម្ភារៈសំណង់ពីដីឥដ្ឋដុតរបស់វៀតណាមទទួលបានកំណត់ត្រាពិភពលោកចំនួន២ - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃពិធីប្រគល់កំណត់ត្រាពិភពលោកជូនក្រុមហ៊ុនសេរ៉ាមិច Dat Viet។

នៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ នៅទីរួមខេត្ត Dong Trieu ខេត្ត Quang Ninh បានប្រព្រឹត្តទៅនូវពិធីប្រកាសនិងប្រគល់កំណត់ត្រាពិភពលោកចំនួន២របស់សហភាពកំណត់ត្រាពិភពលោកនិងអង្គការកំណត់ត្រាវៀតណាម ជូន ចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតសេរ៉ាមិច Dat Viet។ នេះជាលើកដំបូងដែលពាណិជ្ជ សញ្ញាមួយរបស់វៀតណាមទទួលបានកំណត់ត្រាពិភពលោកចំនួន២របស់សហភាពកំណត់ត្រាពិភពលោកក្នុងពេលតែមួយ។

កំណត់ត្រាពិភពលោកទី១គឺ អង្គភាពផលិតក្បឿង Cotto អ៊ុលត្រា រលោងម៉ត់ខៃ (ultra-fine) ដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក (ទំហំ២៦០០mm x ៦០០mm) - ខ្សែសង្វាក់ផលិតក្បឿង Cotto អ៊ុលត្រារលោងម៉ត់ខៃលើសពីសមត្ថភាពតាមការ រចនាដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក ដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន សេរ៉ាមិច Dat Viet។ ចំណែកឯកំណត់ត្រាពិភពលោកទី២គឺ សហគ្រាស វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេក វិទ្យាដែលប្រើប្រាស់នីយបត្រតក្កកម្មនិងវិធីសាស្ត្រមាន ប្រយោជន៍ជាច្រើនបំផុតក្នុងការផលិតក្បឿងពីដីឥដ្ឋដុត ដែលត្រូវបាន ប្រគល់ជូនក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនក្បឿង Dat Viet៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ