លើកសរសើរគឺត្រូវប្រមូលផ្តុំទៅលើពលករ

លើកសរសើរគឺត្រូវប្រមូលផ្តុំទៅលើពលករ - ảnh 1
លើកសរសើរគឺត្រូវប្រមូលផ្តុំទៅលើពលករ

(VOV)_នា​ថ្ងៃទី២៣ កុម្ភះនៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម​ លោក 
Nguyen Xuan Phuc ​ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំង-លើក​សរសើរមជ្ឈឹម បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា ដើម្បីវាយតំលៃអំពី​លទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ច
ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ អនុវត្តភារកិច្ចស្នូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថា៖  ឆ្នាំ ២០១៧ ស្ថានភាពនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅមាន​ការលំបាកជាច្រើន បានជា
យើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងប្រឡងប្រណាំង ដើម្បីសម្រេច​ភារកិច្ចដែលបានដាកចេញ។ ឆ្នាំ
 ២០១៧ ដោយប្រធានបទ៖​ “ រឹតបន្តឹងវិន័យ ​លើកកំពស់ការទទួលខុសត្រូវ ប្រឡង
ប្រណាំងច្នៃប្រឌិត អភិវឌ្ឍន៍លឿននិង​ចីរភាព” នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា៖ ក្នុង
ការងារលើកសរសើរ គឺត្រូវអនុវត្តទាន់​ពេលវេលា និងត្រឹមត្រូវ​។ការលើកសរសើរត្រូវ
ប្រមូផ្តុំទៅលើពលករ។

        ដោយមានគោលដៅ ដល់ឆ្នាំ២០២០ វៀតណាមមានសហគ្រាសជាងមួយលាន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្រើនរំលឹកថា៖ ត្រូវលើកសរសើរចំពោះសហគ្រាសណាដែល​មាន
ការរួមវិភាគទានច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ