លើកសរសើរនិស្សិតឡាវ-កម្ពុជាពូកែ

លើកសរសើរនិស្សិតឡាវ-កម្ពុជាពូកែ - ảnh 1
លើកសរសើរនិស្សិតឡាវ-កម្ពុជាពូកែ

(VOV)_​នាថ្ងៃទី៩តុលា សម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនទីក្រុងហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការ​
គ្រប់​គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋាននិស្សិតឡាវ-កម្ពុជា បានរៀបចំពិធីលើកសរសើរនិស្សិត​​ឡាវ-
កម្ពុជាឆ្នើមចំនួន១១២រូប​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។ នេះគឺជាបណ្ដាគំរូអំពីការសិក្សា​រៀនសូត្រ​ 
ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ក៏ដូចជាសកម្មភាពស្មគ្រចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ