វៀតណាមកត់ត្រាអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន៣១នាក់ ក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន៣០នាក់

(VOVWORLD) - គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមបានព្យាបាលជាសះស្បើយឲ្យអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន១៤៦០នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកជម្ងឺសរុប ១៨៥០ នាក់។ 

គិតពីវេលាម៉ោង៦ដល់វេលាម៉ោង១៨ថ្ងៃទី១ កុម្ភៈ វៀតណាមបានកត់ត្រាអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន ៣១នាក់ ដែលក្នុងនោះករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍មាន៣០នាក់ និងករណីនាំចូលពីបរទេស ១ នាក់ ដែលត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័កភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចូលមកប្រទេស។

គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមបានព្យាបាលជាសះស្បើយឲ្យអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន១៤៦០នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកជម្ងឺសរុប ១៨៥០ នាក់។ ចំនួនករណីស្លាប់មាន ៣៥ ករណី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ