វៀតណាមចូលរួមការប្រឡងថ្វីដៃជំនាញអាស៊ានលើកទី ១១

វៀតណាមចូលរួមការប្រឡងថ្វីដៃជំនាញអាស៊ានលើកទី ១១  - ảnh 1
វៀតណាមចូលរួមការប្រឡងថ្វីដៃជំនាញអាស៊ានលើកទី ១១ (VNA)


(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញា ការប្រឡងថ្វីដៃជំនាញអាស៊ានលើកទី ១១
 បានបើកជា ផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ អ្នកប្រកួតចំនួន ២៧២ នាក់មកពី
ប្រទេសអាស៊ានចំនួន ៩ ក្នុងនោះ​ មានអ្នកប្រកួតចំនួន ៤៤ នាក់មកពី
 វៀតណាម បានចូលរួមប្រប្រឡងនេះ។ ប្រទេសប្រុយណេមិនចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍
លើកនេះទេ។ នេះគឺជាលើកទី ៨ ដែលវៀតណាមចូលរួមការប្រឡងថ្វីដៃ
ជំនាញអាស៊ាន៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ