វៀតណាមដណ្ដើមមេដាយមាស២គ្រឿងនៅវគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ទាត់សីជើងឯក

(VOVworld) - នាយប់ថ្ងៃទី៤ កញ្ញា ក្រុមវៀតណាមបានដណ្ដើមមេដាយមាសចំនួន
២គ្រឿងនិងមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងទៀតនៅវគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ទាត់សីជើងឯក
លើកទី៨ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានី Rome របស់អ៊ីតាលី។វៀត ណាមកំពុងជា
ក្រុមខ្លាំងបំផុតនៅវគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ទាត់សីជើងឯកនេះ។ក្នុងវគ្គ ប្រកួតទាំង៧មុន
នោះ វៀតណាមសុទ្ធតែឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី១៕ នការសំដែងឆ្នើមបំផុតនឹងត្រូវបាន
រៀបចំនាយប់ថ្ងៃទី១១ កញ្ញាខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ