វៀតណាមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិព័រណ៍ពិភពលោកឌីជីថល

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម បានឯកភាពជាមួយសហ ភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ដើម្បីបន្តរៀបចំសន្និសីទនិងពិព័រណ៍ពិភពឌីជីថល (ITU Digital World ២០២១) តាមអ៊ិន ធឺរណែតលើមូលដ្ឋានឌីជីថលដោយប្រទេសវៀតណាមស្រាវជ្រាវ និង សាងសង់។

វៀតណាមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិព័រណ៍ពិភពលោកឌីជីថល - ảnh 1សន្និសីទនិងពិព័រណ៍ពិភពឌីជីថល ២០២០  (រូបថត៖ Vietnam+)

សន្និសីទនិងពិព័រណ៍ពិភពឌីជីថល ២០២១ រួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពតាំងពិព័រណ៌តាមអ៊ិនធឺរណែតនិងវេទិកាតាមអ៊ិនធឺរណែត។ នៅក្នុងពិព័រណ៍តាមអ៊ិនធឺណែតអង្គការនិងអាជីវកម្មនឹងបង្ហាញស្តង់ 2D និង 3D បង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មដំណោះស្រាយឌីជីថលនិងស្តង់តំណាងប្រទេស។ ស្តង់នេះនឹងត្រូវរក្សាទុករយៈពេលមួយខែចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១។ ការតាំងពិព័រណ៍តាមអ៊ិនធឺរណែតគឺជាឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោពង្រីកទីផ្សារនិងទាក់ទងអតិថិជននិងដៃគូមកពីប្រទេសជាសមាជិកចំនួន ១៩៣ របស់ ITU ។

វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១ ហើយសន្និសីទតាមអ៊ីនធឺណែតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១២-១៤ ខែតុលា។ សន្និសីទផ្តោតលើប្រធានបទរួមនៃ “ការកសាងពិភពឌីជីថលជាមួយគ្នា” ក្រោមសសរស្តម្ភចំនួន ៣៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល វិនិយោគនិងសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល តាមរយៈគោលនយោបាយ កត្តាសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងពិព័រណ៍ពិភពឌីជីថលតាមអ៊ិនធឺរណែតឆ្នាំ ២០២១ បន្តជាឱកាសដើម្បីលើកកម្ពស់រូបភាពនៃភាពរឹងមាំរបស់វៀតណាមនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ