វៀតណាមនិងបែលហ្ស៊ីកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខភិបាល

វៀតណាមនិងបែលហ្ស៊ីកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខភិបាល - ảnh 1
វៀតណាមនិងបែលហ្ស៊ីកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខភិបាល។
(Image: baocongthuong.vn)

(VOVworld) – វៀតណាមនិងបែលហ្ស៊ីកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ
សុខភិបាល។នេះគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅព្រះរាជាណា
ចក្រ បែលហ្ស៊ីករបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម លោកស្រី  Nguyen
Thi Kim Tien តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់អភិបាលតំបន់ Wallonia – Brussels  លោក
Rudy Demotte។ ក្នុងជំនួបធ្វើការ ភាគីទាំង ២ បានពិភាក្សាអំពីការកសាងគំរោង ការណ៍លើវិស័យការធានារ៉ាប់រងសំរាប់ប្រជាជនទាំងមូលបណ្ដាវិធានការកាត់ បន្ថយតំលៃនៃថ្នាំពេទ្យនាអនាគតជាដើម។ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារលើក
នេះ លោកស្រី Nguyen Thi Kim Tien ក៏បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃ
ស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ចំណុះសហភាពអឺរ៉ុប (EU)។ ក្នុងឱកាស
នេះ EU បានប្រកាសនឹងផ្តល់ជំនួយឥតសំណងសំរាប់វៀតណាមដែលមាន
តំលៃ ១១៤ លានអឺរ៉ូក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ សំដៅកសាងមន្ទីពេទ្យនៅខេត្តស្រុក
នានានៅវៀតណាម ដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅសហ្សវត្សនៃ អ.ស.ប. ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ