វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ​ ១៩ ក្នុងសហគមន៍រយៈពេល ៤៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា

(VOVWORLD) -  រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍រយៈពេល ៤៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា។
វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ​ ១៩ ក្នុងសហគមន៍រយៈពេល ៤៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា - ảnh 1 វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍រយៈពេល ៤៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា (រូបថត៖ TTXVN)

គិតត្រឹមម៉ោង ១៨ ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលាដល់ម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងសហគមន៍ ពោលគឺ វៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺសរុបចំនួន ១ ១២៤ នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន ១ ០៣១ នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍រយៈពេល ៤៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ