វិស័យស្បែកជើងវផតណាមម្ចាស់ការអំពីវត្ថុធាតុដើម

VOVWORLD_នាដើមឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងជាច្រើនរបស់វៀត
ណាមបានចុះកុងត្រានាំចេញទំនិញ។ នាពេលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លង​
មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីក(TPP)ចូលជាធរមានគឺពន្ធនឹងបានបន្ថយចុះនៅត្រឹមតែ០%
ដែលបើកចេញឱកាសដ៏ធំសំរាប់ផ្នែកស្បែកជើងវៀតណាមនៅទីផ្សារអាមេរីក។ 
ឆ្នាំនេះវៀតណាមដាក់ចេញគោលដៅនាំចេញស្បែកជើងមានតំលៃសរុប១៧ពាន់
លានដុល្លារអាមេរីក កើន១៥%ប្រៀបនឹងឆ្នាំទៅមិញ។តាមលោកស្រី Phan Thi
Thanh Xuan​អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសមាគមស្បែកជើង កាបូបវៀតណាមបាយឥ្យ
ដឹងថា
“នាបច្ចុប្បន្ននេះប្រភពវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកដូចជាស្បែកនៅតិចនៅឡើយ។​រដ្ឋ
​គប្បីមានគោលសយោបានជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្ដល់អាទិភាពអំពីពន្ធដា បង្កើត
មណ្ឌលឧស្សាហកម្មពិសេសដោយឡែកសំរាប់ការផលិតវត្ថុធាតុដើមសំដៅ
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផកិតកម្មទំនិញនាំចេញ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ