សន្និសីទ្ធបូសរុប៥ឆ្នាំធ្វើសកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនីតិបញ្ញត្តិ

សន្និសីទ្ធបូសរុប៥ឆ្នាំធ្វើសកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនីតិបញ្ញត្តិ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Nguyen Sinh Hung ថ្លែងមតិ
ក្នុងសន្និសីទ (រូបថតៈ vov.vn)


(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនីតិ
បញ្ញត្តិ (គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៌រដ្ឋសភា)​ បានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុប៥ឆ្នាំធ្វើ
សកម្មភាព (2008-2013)។ ក្រោយរយៈពេល៥ឆ្នាំធ្វើសកម្មភាព វិទ្យាស្ថានស្រាវ
ជ្រាវនិតិបញ្ញត្តិប្រមូលផ្តុំបានកម្លំាងវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើន
កុះករដែលមីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែសក្តិសមនឹងតួនាទីជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ
ជួយការងាររាល់សកម្ម ភាពរបស់រដ្ឋសភា។ ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ ប្រធានរដ្ឋ
សភា Nguyen Sinh Hungបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថាន
នេះក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ។ លោកមានប្រសាសន៌ថា៖

          “ខ្ញុំមានគោលបំណងថា÷ វិទ្យាស្ថាននឹងប្រមូលផ្តុំបាន កម្លាំងស្រាវជ្រាវវិទ្យា
សាស្ត្រក្នុងប្រទេសចំពោះបញ្ហានីតិបញ្ញាត្តិ។ ទីពីរ គឺវិទ្យាស្ថានត្រូវពង្រីកសកម្មភាព
លើកកំពស់គុណភាពជួរកម្មាភិបាល សកម្មធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ ទីបីគឺធ្វើ
យ៉ាងងម៉េចដើម្បី ដល់ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានក្លាយទៅជាទីកន្លែងទំនុកទុកចិត្តរបស់
រដ្ឋក្នុងវិស័យនីតិបញ្ញាត្តិ…។ល៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ