សន្និសិទ្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី៨បណ្ដាប្រទេសមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគ្គងស្តីពីបង្កាប្រឆ

សន្និសិទ្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី៨បណ្ដាប្រទេសមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគ្គងស្តីពីបង្កាប្រឆ - ảnh 1
សន្និសិទ្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី៨បណ្ដាប្រទេសមហាអនុដំបន់ទន្លេ មេគ្គង


(VOV)- សន្និសិទ្ន្តមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី៨បណ្ដាប្រទេសមហាអនុដំបន់ទន្លេ
មេគ្គង ស្តីពីការ បង្កាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សន៍បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី១៤កុម្ភៈ
នៅក្រុង ហាណូយ។ ថ្លែងមតិនៅសន្និសិទិ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ Pham Quy Ngo
អនុរដ្ធមន្ត្រី ក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រោយរយៈពេល
ជិត៧ឆ្នាំអនុវត្ត “ការផ្ដើមគំនិតសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់រដ្ធមន្ត្រីក្នុងការបង្កាប្រឆាំង
ជួញដូរមនុស្សន៍ មហាអនុដំបន់ទន្លេមេគ្គង” ដែលហៅកាត់ថា COMMIT វៀត
ណាមនិងប្រទេស សមាជិកនានាដែលទទួលបានរាល់សមិទ្ធិគួរឲ្យកត់សម្គាល់។
 “អាចនិយាយបានថា COMMITជាដំណើរការមានចរិតលក្ខណៈវពិសេសសកម្ម
និង ច្នៃប្រឌិតមានតែ នៅដំបន់អាស៊ី-អាគ្នេយ៍ដែលបានបង្កើតដោយរដ្ធាភិបាលនៃ
 ប្រទេស ចំនួន៦ បញ្ជាណែនាំប្រមូលផ្ដុំទៅលើវិស័យបង្កាប្រឆាំងការជួញដូរ មនុស្ស ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយផែនការទប់ទល់ថ្នាក់ដំបន់សំដៅជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដា ប្រទេសដោះ ស្រាយជាសារវន្តបញ្ហាជួញដូរមនុស្ស៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ