សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Hoang Anh Gia Lai ជួយឧបត្ថម្ភ សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា។

សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Hoang Anh Gia Lai ជួយឧបត្ថម្ភ សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា។ - ảnh 1
ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម(BIDV) និងធនាគារវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយជាប្រាក់ប្រមាណ២២០ពាន់ដុល្លារអាមេរិកសំរាប់ FFC (vietnamplus.vn)


        VOV-នាថ្ងៃទី១៨មិថុនាសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជា (FFC) បានរៀបចំពិធី​
បើក​សម្ភោធន៍មជ្ឈមណ្ឌលបាល់ទាត់ជាតិនិងវិទ្យាស្ថានបាល់ទាត់កម្ពុជានៅ​
ស្រុក​បាទីខេត្តកណ្ដាល។​ សំណង់ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយថវិការអំពី
គំរោងការ Goal Projec របស់​​សហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិ (FIFA) និងអ្នកធ្វើ​
ហិរញ្ញប្បទាន​ក្នុង​និងក្រៅ​ប្រទេស ក្នុងនោះមានវៀតណាមផង។ ថ្លែងមតិនៅ
ពិធី លោក Tran Bac Ha ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាអភិបាលធនាគារវិនិយោគនិង
អភិវឌ្ឍន៍​វៀតណាម​(BIDV) និងជាប្រធាន​សមាគមវិនិយោគិនវៀតណាមនៅ
កម្ពុជា (AVIC) បានឲ្យ​ដឹង​ថា សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Hoang Anh Gia Lai បានផ្ដល់
ជំនួយឧបត្ថម្ភមានតំលៃ​៤លាន​ដុល្លារអាមេរិក​សំរាប់​មជ្ឈ​មណ្ឌលនិងវិទ្យាស្ថាន
បាល់ទាត់កម្ពុជា។ មុន​នោះ​នាថ្ងៃទី១៧មិថុនា BIDV និង​ធនាគារ​វិនិយោគ
អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC) ក៏​បាន​ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ច​ព្រមព្រៀង​ផ្ដល់​ជំនួយជា
ប្រាក់ប្រមាណ២២០ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិកសំរាប់ FFC ដើម្បីរៀបចំការ​ប្រគួត​បាល់
ទាត់អន្តរជាតិ BIDC CUP ២០១៣និងខ្ទង់ប្រាក់ប្រមាណ១សែនដុល្លារ​អាមេរិក​
សំរាប់មជ្ឈមណ្ឌល​បាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាផងដែរ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ