សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដាស់តឿនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. ទប់ទល់នឹងផែនការកសាងទីប្រជុំជនរបស់អ៊ីរស្រាអែល

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៣ ធ្នូ សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ (AL) បានដាស់តឿនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ
អ.ស.ប. អនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីទប់ទល់នឹងផែនការកសាង ទីប្រជុំជននៅ
ភាគខាងកើត Jerusalem របស់អ៊ីរស្រាអែល។ សម្ព័ន្ធ AL ក៏បានស្នើក្រុមប្រឹក្សារសន្តិសុខ
អ.ស.ប. ដែរថា​៖ អ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលខុសត្រូវ អំពីការបំបែកនៃវិធានការណ៍ “រដ្ឋចំនួន
២”។ កាយវិការណ៍នេះរបស់ អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ពីសហគមន៍អន្តរ
ជាតិ ក្នុងនោះ មានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែល គឺ អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ