សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ផ្តល់ជាយោបល់ដំបូងលើការរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥

(VOVWORLD) -  ដោយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងផ្តល់យោបល់ដំបូងស្តីពីការរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។

សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ផ្តល់ជាយោបល់ដំបូងលើការរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥  - ảnh 1ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា នៅវិមានរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។ ដោយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋ សភានឹងផ្តល់យោបល់ដំបូងស្តីពីការរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ រដ្ឋសភាបានពិចារណា និងសម្រេចលើផែន ការប្រើប្រាស់ថវិកានិងចំណាយថវិកាដែលនៅសេសសល់ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ក៏ដូចជា ពិចារណានិងសម្រេចចិត្តលើថវិកាបន្ថែមដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងគ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិផងដែរ។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក៏បានពិចារណានិងសម្រេចចិត្តលើការបង្កើតនិងការកែសម្រួលព្រំប្រទល់ នៃអង្គភាពរដ្ឋបាលមួយចំនួននៅ ខេត្ត - ក្រុង ចំនួន ៥ រួមមាន៖ ហាណូយ  Thua Thien Hue, Thanh Hoa,Dong Nai និង Tuyen Quang៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ