សសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតាយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ-កម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជម្ម

នាថ្ងៃទី ១៤ កក្កដា រដ្ឋមន្ត្រការបរទេសសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតាយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ
Park Ui-chun បានមានជំនួបជាមួយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ហ៊ុន សែន នៅរាជធានី
ភ្នំពេញ (កម្ពុជា)។ បន្ទាប់ពីជំនួប អ្នកនាំពាក្សរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា លោក អ៊ាង
សុផល្លែត បានឲ្យដឹងថា៖ សាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតាយ្យប្រជាមានិត កូរ៉េ មានគោល
បំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង ២ ពិសេសគឺ ការកែលំអរ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
សេដ្ឋកិច្ច។ ស្តីពីសំណើរនេះពីភាគីសាធារណៈរដ្ឋ ប្រជាធិបតាយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ សម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ហ៊ុន សែន បានយល់ព្រមអនុញត្តសាធារណៈរដ្ឋ
ប្រជាធិបតាយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េអនុវត្តការស្រាវជ្រាវនៅបណ្ដារោងចក្រផលិតកម្មអង្ករ
និងជំរុញការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ