សហគ្រាសវៀតណាមនាំចេញទំនិញក្នុងតម្លៃប្រមាណ៦០ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកក្រោយរយៈពេល៩ខែដើមឆ្នាំ២០១៩

(VOVWORLD) - លទ្ធផលនេះហួសឆ្ងាយពីកំណើន៥%នៃប្លុកសហគ្រាសដោយមានដើមទុនពីបរទេស។ មុខទំនិញចំណុះវិស័យឧស្សាហកម្ម គឺជាកម្លាំងចលករនៃប្លុកសហ គ្រាសក្នុងប្រទេស។ 

យោងតាមក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានអោយដឹងថា គិត រហូតដល់ដំណាច់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០១៩ ទំហំនាំចេញរបស់ប្លុកសហគ្រាស ដោយមានដើមទុនក្នុងស្រុក១០០% គឺសម្រេចបានប្រមាណ៦០ពាន់លានដុល្លា អាមេរិក កើន១៦,៤%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំទៅមិញ។

        លទ្ធផលនេះហួសឆ្ងាយពីកំណើន៥%នៃប្លុកសហគ្រាសដោយមានដើមទុនពីបរទេស។ មុខទំនិញចំណុះវិស័យឧស្សាហកម្ម គឺជាកម្លាំងចលករនៃប្លុកសហ គ្រាសក្នុងប្រទេស។ ដោយលទ្ធផលនេះ សមាមាត្រនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក បន្តកើនឡើង ដោយស្រូបយក៣១%នៃទំហំនាំចូលសរុបរបស់ប្រទេស ទាំងមូល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ