ហាណូយជាតំបន់ដើមដំបូងក្នុងទូទាំងប្រទេសដែល​បានអនុវត្ត​គំរោងការ​ណ៍វប្បធម៏និងទេសចរណ៍

ក្នុងកិច្ចប្រជុំ នារសៀលថ្ងៃទី ១២ កក្កដា សម័យប្រជុំទី ៥ ក្រុមប្រឹក្សារ​ប្រជាជន ទីក្រុងហាណូយ បានពិភាក្សា និងអនុម័ត្ត​លើ សេចក្ដីសម្រេច​ចិត្ត អំពីគំរោងការ
វប្បធម៏  និងទេសចរណ៍។ ដោយការអនុម័ត្ត​លើ ​​គំរោងការ​ណ៍វប្បធម៏  ហាណូយ ជាតំបន់ដើមដំបូង ក្នុងទូទាំងប្រទេសដែល​បានអនុវត្ត​គំរោងការ​ណ៍នេះ សំដៅ  កសាងវប្បធម៏ហាណូយ សក្កិសមជា​មួយ​តួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយ  សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៏របស់ប្រទេសទាំង​មូល។ ​គំរោងការ​ណ៍នេះ មានខ្លឹមសារចំនួន 
១១ ក្នុងនោះ មាន​ប្រព័ន្ធសារមន្ទី អភិរក្សនិងពង្រីកបណ្ដាតំលៃកេរ្តិ៍មរតកវប្បធម៏ …។ល។ 

          ក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ ក៏បានអនុម័ត្ត​លើ សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត
 អំពី​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍ដែរ។ តាមនោះ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ទេសចរណ៍ 
ហាណូយ  នឹងក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ​នាំ​ហា​ណូយ ​ក្លាយទៅជា  ទីកន្លែង មកដល់ គួរអោយទាក់ទាញ និងមានបទដ្ឋាន​អន្តរជាតិ៕

ហាណូយជាតំបន់ដើមដំបូងក្នុងទូទាំងប្រទេសដែល​បានអនុវត្ត​គំរោងការ​ណ៍វប្បធម៏និងទេសចរណ៍ - ảnh 1
ហាណូយជាតំបន់ដើមដំបូងក្នុងទូទាំងប្រទេសដែល​បានអនុវត្ត​គំរោងការ​ណ៍វប្បធម៏និងទេសចរណ៍(http://oct.vn)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ