ឡាវរំលឹកខួបងនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំសាមគ្គីភាពមិត្តភាពឡាវ-វៀតណាម។

ឡាវរំលឹកខួបងនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំសាមគ្គីភាពមិត្តភាពឡាវ-វៀតណាម។ - ảnh 1
ក្រសួងអប់រំនិងកីឡាឡាវដែលសហការជាមួយស្ថានទូត សេនានុព័ន្ធវៀតណាមប្រចាំនៅឡាវរៀបចំពិព័ររូបថតបញ្ជាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារ
និងសំណេះសំណាលអំពីប្រពៃណីនៅមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសឡាវ។

VOV-ក្នុងឪកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំសាមគ្គីភាពមិត្តភាពឡាវ-វៀត
ណាម ២០១២និង​ លើកទី៣៧ទិវារំដោះភាគខាងត្បូង-ឯកភាពប្រទេស
ជាតិវៀតណាម (ទី៣០មេសា) នាថ្ងៃទី២៥មេសា ក្រសួងអប់រំនិងកីឡា
ឡាវដែលសហការជាមួយ​ស្ថានទូត សេនានុព័ន្ធវៀតណាមប្រចាំនៅឡាវ រៀបចំពិព័ររូបថតបញ្ជាំងខ្សែ​ភាពយន្តឯកសារនិងសំណេះសំណាលអំពី ប្រពៃណីនៅមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសឡាវ។ នៅ​ពិធីជួបសំណេះ
សំណាល វរសេនីឯក Nguyen Phu Hai ប្រធានសេនានុព័ន្ធវៀតណាម
ប្រចាំនៅ​ឡាវបានអះអាងថា ជ័យជំនះប្រវត្តិសាស្ត្រទី៣០មេសាបាន
បង្ហាញពីកំលាំងពលំរបស់​លិទ្ធិសង្គមនិយមនិងស្មារតីអន្តរជាតិអធុនដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងនោះមានកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការរួមប្រយុទ្ធក៏ដូចជាជាជួយ
ឧបត្ថម្ភមានប្រសិទ្ធភាពរបស់​ប្រជាជនឡាវជាបងប្អូន។ បណ្ដាខ្សែភាព យន្តឯកសារនិងរូបថតនៅពិព័របានបង្កចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
ចំពោះនិស្សិតទាំងឡាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ