អគ្គលេខាបក្សបានធ្វើអធិបតីកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ បញ្ជាមជ្ឈឹមអំពីបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

អគ្គលេខាបក្សបានធ្វើអធិបតីកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ បញ្ជាមជ្ឈឹមអំពីបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ - ảnh 1
កិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាមជ្ឈឹមអំពីបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (VOV)

        Vovworld-ថ្លែងមតិក្នុងសម័យប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាមជ្ឈឹម​
អំពី​បង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នាថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខា​
បក្ស​កុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោក Nguyen Phu Trong បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចាត់​
ក្រុម​ត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលចំនួន៧របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមអំពីបង្កាប្រឆាំង
អំពើពុក​រលួយជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាមានប្រសិទ្ធភាព។ រាល់
លទ្ធផល​ដែលទទួលបានបានរួមចំណែកបង្កើតការប្រែប្រួលសកម្មក្នុងកិច្ចការ
បង្កាប្រឆាំង​អំពើពុករលួយតាមសេចក្តីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៣នីតិកាលទី១០
និងសេចក្តី​សំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៤នីតិកាលទី១១អំពីកសាងបក្ស។ អគ្គលេខា
បក្ស​បានស្នើរ​សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជា ស្ថាប័នអចិន្ត្រៃយ៍បន្ត
បញ្ជាណែ​នាំ​សហការដោះស្រាយការលំបាកក្នុងការងារអធិការកិច្ចករណី រក
ឃើញដោះ​ស្រាយ​បណ្ដាករណីពុករលួយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ