អ្នកបោះឆ្នោតវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះច្បាប់ដីធ្លី​ (វិសោធនកម្ម)

អ្នកបោះឆ្នោតវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះច្បាប់ដីធ្លី​ (វិសោធនកម្ម) - ảnh 1
ដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ៨៦.៩៦ % ច្បាប់ដីធ្លី (វិសោធនកម្ម) ត្រូវបានរដ្ឋសភាវៀតណាមបានអនុម័ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា។ (Image: VOV)

(VOVworld) – ដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ៨៦.៩៦ % ច្បាប់ដីធ្លី (វិសោធនកម្ម) ត្រូវបានរដ្ឋសភាវៀតណាមបានអនុម័ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា។ បណ្ដាការផ្លាស់ ប្តូរសកម្មក្នុងច្បាប់ពោលខាងលើទទួលបានការគាំទ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើន។ អ្នកបោះឆ្នោតមណ្ឌល Hai Phong ភាគខាងជើងវៀតណាម លោក Bui Duc Chien
បានឲ្យដឹងថា៖

“ច្បាប់ដីធ្លី (វិសោធនកម្ម) លើកនេះសមស្រប់នឹងបំណងប្រាថ្នាករបស់ប្រជាជន។ ការប្រមូលដីធ្លីរបស់រដ្ឋសុទ្ធតែមានសំណងសមស្រប។ ខ្ញុំគិតថា៖ រវាងរដ្ឋនិង
ប្រជាជនត្រូវមានការកំណត់អំពីតំលៃដីធ្លីច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាតម្រូវការប្រមូល
ដីធ្លីរបស់រដ្ឋ ហើយធានាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទៀតផង”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ