អ្នកវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីសមានគំនិតជ្រុលនិយម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៥ តុលា រដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងជំទាស់នឹងភេវរកម្មបារាំងមួយរូបបានឲ្យដឹងថា៖ មេគំនិតក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំបិទនៅរដ្ឋធានីប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសចំនួន ៤ នាក់ត្រូវស្លាប់ បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាសមាជិកនៃចលនាឥស្លាមជ្រុលនិយមមួយ ហើយស្មោះត្រង់ជាមួយចលនានេះ។ 
អ្នកវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីសមានគំនិតជ្រុលនិយម - ảnh 1 អ្នកវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីសមានគំនិតជ្រុលនិយម

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ៥ តុលា រដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងជំទាស់នឹងភេវរកម្មបារាំងមួយរូបបានឲ្យដឹងថា៖ មេគំនិតក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំបិទនៅរដ្ឋធានីប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសចំនួន ៤ នាក់ត្រូវស្លាប់ បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាសមាជិកនៃចលនាឥស្លាមជ្រុលនិយមមួយ ហើយស្មោះត្រង់ជាមួយចលនានេះ។ គូរបញ្ចាក់ថា នាថ្ងៃទី ៤ តុលា មុខសញ្ញាម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ពេលដែលប្រើប្រាស់កាំបិទសម្លាប់ប៉ូលីសចំនួន ៣ នាក់ និងកម្មាភិបាលម្នាក់ទៀតនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីស ទីក្រុងប៉ារីស។ នាបច្ចុប្បន្ន មូលហេតុធ្វើការវាយប្រហានេះនៅមិនទាន់ ប្រកាសទេ ប៉ុន្តែ មជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋអាជ្ញាបានប្រកាសថា៖ គេកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលថា ការវាយប្រហារដូចដែរបានពោលខាងលើទាក់ទិនដល់ភេរវកម្មដែរឬទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ